congtythanglong4

Đơn vị thành viên

 •  Đội Điện máy

Ông: Nguyễn Văn Ngọc      - Chức vụ:  Đội Trưởng

Điện thoại: 0912.483.906

 • Xí nghiệp bê tông 1

Ông: Nguyễn Văn Sáng        - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0977.911.996

 • Xí nghiệp bê tông 2

Bà: Đặng Tú Anh               - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0913.275.961

 • Xí nghiệp bê tông 3

Bà: Nguyễn Thị Thuỷ                  - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0913.254.217

 • Xí nghiệp bê tông 5

Ông: Nguyễn Văn Tư                 - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0904.334.706

 • Xí nghiệp bê tông 6

Ông: Trần Minh Thuấn        - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: ..............

 • Xí nghiệp XD số 7

Ông: Bùi Văn Vụ              - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0948.761.537

 • Đội Đường 1

Ông: Trần Văn Lưu        - Chức vụ:  Đội trưởng

Điện thoại: 0914.096.588

 • Xí nghiệp Đường 2

Ông: .................                - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: ..............

 • Xí nghiệp Đường 3

Ông: Đặng Văn Cường               - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0919.317.656

 •  Đội Điện máy

Ông: Nguyễn Văn Ngọc      - Chức vụ:  Đội Trưởng

Điện thoại: 0912.483.906

 • Xí nghiệp bê tông 1

Ông: Nguyễn Văn Sáng        - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0977.911.996

 • Xí nghiệp bê tông 2

Bà: Đặng Tú Anh               - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0913.275.961

 • Xí nghiệp bê tông 3

Bà: Nguyễn Thị Thuỷ                  - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0913.254.217

 • Xí nghiệp bê tông 5

Ông: Nguyễn Văn Tư                 - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0904.334.706

 • Xí nghiệp bê tông 6

Ông: Trần Minh Thuấn        - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: ..............

 • Xí nghiệp XD số 7

Ông: Bùi Văn Vụ              - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0948.761.537

 • Đội Đường 1

Ông: Trần Văn Lưu        - Chức vụ:  Đội trưởng

Điện thoại: 0914.096.588

 • Xí nghiệp Đường 2

Ông: .................                - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: ..............

 • Xí nghiệp Đường 3

Ông: Đặng Văn Cường               - Chức vụ:  GĐ XN

Điện thoại: 0919.317.656

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Đường Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 04.22146505
 • xaydungthanglong4@gmail.com
 • 04.38387841

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.