Danh sách ban lãnh đạo công ty và các xí nghiệp, đội CT

21 /102016

Danh sách ban lãnh đạo công ty và các xí nghiệp, đội CT

• Ban kiểm soát:

Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Trưởng ban

• Ban Tổng giám đốc

Ông: Chu Xuân Lai - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Sáng - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Thành Tiến - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

• Hội Đồng Quản trị

Ông: Phan Minh Sáng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Ông: Chu Xuân Lai - Chức vụ: Uỷ viên HĐQT/TGĐ

Ông: Bùi Quốc Tuấn - Chức vụ: Uỷ viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Sáng - Chức vụ: Uỷ viên HĐQT

Bà Đặng Tú Anh - Chức vụ: Uỷ viên HĐQT

• Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Ông: Nguyễn Thành Tiến - Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0913.312.317

• Phòng Tài chính – Kế toán

Ông: Bùi Quốc Tuấn - Chức vụ: Phó phòng phụ trách P. TC-KT

Điện thoại: 0904.295.686

• Phòng Tổng hợp

Bà: Hoàng Đức Hạnh - Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0983.060.551

• Đội Điện máy

Ông: Nguyễn Văn Ngọc - Chức vụ: Đội Trưởng 

Điện thoại: 0912.483.906

• Xí nghiệp bê tông 1

Ông: Nguyễn Văn Sáng - Chức vụ: GĐ XN 

Điện thoại: 0977.911.996

• Xí nghiệp bê tông 2

Bà:  Đồng Thị Thanh Hà - Chức vụ: GĐ XN 

Điện thoại: 0983.467.985

• Xí nghiệp bê tông 3

Bà: Nguyễn Thị Thuỷ - Chức vụ: GĐ XN

Điện thoại: 0913.254.217

• Xí nghiệp bê tông 5

Ông: Trần Minh Thuấn - Chức vụ: GĐ XN 

Điện thoại: 0934.207.377

• Xí nghiệp bê tông 6

Ông: Nguyễn Văn Tư - Chức vụ: GĐ XN 

Điện thoại: 0904.334.706

• Xí nghiệp XD số 7

Ông: Phạm Văn Công - Chức vụ: Phó GĐ XN 

Điện thoại: 0913.480.907

• Đội Đường 1

Ông: Trần Văn Lưu - Chức vụ: Đội trưởng 

Điện thoại: 0914.096.588

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Đường Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • 04.22146505
  • xaydungthanglong4@gmail.com
  • 04.38387841

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.